آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 7 ماه و 5 روز سن داره

پسری مقدس و پاک همنام محمد(ص) و دختری پاک و مطهر همنام فاطمه(س)

آردین و آوینا تحت هدایت پدر

بابا آرش این چند روز اتمام حجت به بچه ها کرد که دیگر بزرگ شده اندازه و باید نسبت به وظایف جمع کردن لباس ها و آموزش ها مهدشان جوابگو باشند درکنار قاطعیت امروز برای بچه ها بخاطر پیشرفت در کارشان جایزه دنت بلوبری که بچه‌ها دوست دارند هم خرید. شاید بعدها بپرسید مادرتان کجای برنامه شماست متاسفانه مادرتان در اتاق یا مطالعه می کند یا در شبکه های اجتماعی است یا به کارهای شخصی خود رسیدگی می کند. ...
27 آبان 1398

نوشیدن آب مزد تلاشهای مرد خستگی ناپذیر پذیر

آردین همواره در تلاش است تا کارهایی که دوست دارد انجام دهد و ما در این راه باید کمکش کنیم که کار درست را انجام دهد. یه چند مدت بود تلاش می کرد که از یخچال آب بریزد و بنوشد تا اینکه امروز موفق شد آب را از یخچال بریزد و بنوشد.این است تلاشهای مرد خستگی ناپذیر خانه ما!   ...
26 آبان 1398

خوانندگی پدر بزرگ و عمو زنجیر باف خانوادگی

در ادامه برنامه های محله بناییه پدربزرگ آهنگ خوانی و لب خوانی با آهنگ ها رو انجام داد که مورد استقبال دو قلوها قرار گرفت.همچنین توسط پدر بزرگ و عمو محمد و پدر و بچه ها بازی های ما گلیم ما سمبلیم و عمو زنجیر باف با صداهای 🐕 و 🐄 و 🐓 و 🦆 مورد اجرا قرار گرفت.   ...
25 آبان 1398

آردین نقاش باشی!

چند وقت است آردین به نقاشی علاقه پیدا کرده است و خطوط را در کاغذ رسم می کند. این یعنی پیشرفت،چون قبلاً آردین حتی یک جایی آرام نمی نشست! اما آوینا هم دیگه فقط شکل آدم نمی کشه ! بلکه عکس های محتوایی از خورشید و گیاه و خانه هم می کشد!   ...
23 آبان 1398

آوینا پا باند پیچی!

امروز آوینا اومد و گفت پای من درد می کنه و باید ببندیمش و ما هم گفتیم آوینا خانوم بیا باند پیچی کنیم و الکی پایش را باند پیچی کردیم!   ...
22 آبان 1398