آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

تا این لحظه فکر می کردیم که شما یک قلو هستید و ما فکر می کردیم که اون قل پسر است:

الان که دارم این مطالب رو برات می نویسم هنوز به دنیا نیومدی اما بدون من و مادرت از مدتها قبل،قبل از به دنیا اومدنت به فکرت بودیم،این رو بدون که مادرت کتابی نبوده که در مورد آفرینش یک انسان موفق را نخونده باشه این رو هم بدون که هنوز ما نمی دونیم دختر هستی یا پسر اما بابات برات اسم هم انتخاب کرده است. اسم جزء اولین مالکیت ها برای انسان  است که هیچکدوم ما در آن نقش نداشته ایم،اما امیدوارم از اسمی که برات خواهیم گذاشت خوشت بیاید. میخوام بدونی من و مامانت برای لحظه لحظه عمرت برنامه داشتیم و داریم،دوست داریم از بهترین و مفید ترین انسانهای دوران خودت بشی همونطوری که هدف از نامگذاریت این رو نشون می ده. نمی دونم شاید راه زندگی تو اونجوری ن...
21 مهر 1392
1