آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 7 ماه و 23 روز سن داره

پسری مقدس و پاک همنام محمد(ص) و دختری پاک و مطهر همنام فاطمه(س)

"اولین حموم"

امروز بابائی اومد تا ببینتون دیدش دختر خانم لم داده خوابیده، نگو رفته حموم خودش رو شسته عزیز بابا.ملوسکم سرما نخوری؟امروز هم مامان و دختر خانم را از بیمارستان آوردم خونه باباتون هم به بابا بزرگتون گفت یه گوسفند بزرگ براتون بگیره و سر ببره تا یه خونی برای سلامتیتون بریزیم.نور دیده هایم سلامت باشید.
5 ارديبهشت 1393
1