آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

"اولین حموم"

امروز بابائی اومد تا ببینتون دیدش دختر خانم لم داده خوابیده، نگو رفته حموم خودش رو شسته عزیز بابا.ملوسکم سرما نخوری؟امروز هم مامان و دختر خانم را از بیمارستان آوردم خونه باباتون هم به بابا بزرگتون گفت یه گوسفند بزرگ براتون بگیره و سر ببره تا یه خونی برای سلامتیتون بریزیم.نور دیده هایم سلامت باشید.
5 ارديبهشت 1393
1