آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

کیک تولد مهمان جدید خونه ما

با بزرگ شدن آردین و آوینا خواسته های انها نیز متفاوت شده است. کیک جدید ترین خواسته بچه هاست که من برایشون تهیه می کنم و با خودم هر 3 ال چهار شب در میان تولد برایشون می گیرم .شمع فشفشه ای هم اگر باشه شادی بچه ها فراهم است آوینا وقتی فشفشه را روشن می کنیم سرش را تکان می دهد و شروع به شعر خواندن می کنه و در انتها هم چشمایش را درشت می کند و شروع به دست زدن می نماید. اردین لبخند معناداری می زند و حمله به سمت کیک جهت بهم ریختن مراسم از موارد مورد علاقه وی به حساب می اید. از شیرین کاری های دیگر آردین جستجو در وسایل مادربزرگش و یافتن اکسیدان مو و نوشیدن مقداری از این اکسیدان و خوابیدن یک شبی بیمارستانی وی بود که اتفاقات ناگواری را بر...
29 بهمن 1395

آردین مهدکودک را بهم می زند آوینا دوست های جدید می یابد

جدیدا من که شب به خانه می آیم در برخی از مواقع کیک و شمع می گیرم تا بچه ها که دوست دارند برایشان تولد های الکی بگیرم آوینا و آردین هم مرتب دست می زنند آوینا هم تبلد مبارک می خواند و آردین هم می خندد. آردین در مهدکودک همه بچه ها را دنبال می کند و درست مثل خانه که همواره اگر چیزی باب میلش نباشد شروع به گریه می کند کل مهدکودک را بهم می ریزد مهدکودک هم چند بار گفته این بچه رو بردارید ببرید. اما آوینا از همسالان خودش دو تا دوست پیدا کرده است و با آنها بازی می کند.
13 بهمن 1395
1