آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

آوینا و نازهای نا فرجام آن و آردین و بازی های خشن آن

همانطور که قبلا گفتم آوینا با نازهای زیادش ما را اذیت می کند و آردین از بازی ها و شیطنتش. نازهای آزار دهنده آوینا:آوینا هر چیزی که می خواهد را به ندرت به زبان می آورد و سعی می کند با گریه مفهومش را به ما می رساند به عنوان مثال اگر پستونکش نباشد فقط گریه می کند و ما را با گریه متوجه موضوع می کند و  هر چقدر به او می گوییم آوینا به چه علت گریه می کنی یا جملات نامفهوم می گوید و یا به گریه خود ادامه می دهد.و این ما خصوصا مادرتان را کلافه نموده است. همواره مادرتان می گوید نکند با این رفتار ما اخلاقش لوث شود. جنگ های تن به تن آردین:اما آردین متخصص جنگ های تن به تن است به عنوان مثال هر کس را که ببیند باید یه ضربه ای به او بزند ت...
13 اسفند 1395
1