آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 10 ماه و 15 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

نازی تیتی آوینا خانم و آردین با صورتهای خونی

هر روز که می گذرد دایره لغات آوینا خانم هم وسیع تر می شود ،پستونکش اگه بیافتد میگه بشور و یا هر جانور پرنده ای که می بیند میگه نازی تیتی .یا با گربه ها بازی می کند و میگه نازی بیشی و روال عادی خودش را طی می کند اما آقا آردین جنگجو هر کسی را که می بیند به قصد جلب  توجه کردن ضربه ای به آن می زند و هر چیزی که آوینا دارد را باید اون داشته باشد و همواره درحال جنگیدن با خواهرش است  و آوینا هم وقتی می بیند که آردین اذیت دائمی برای او هست کشتی اون هم از نوع کجش را برایش کنار گذاشته است بعضی وقتها این درگیری به آسیب دیدگی و جراحت دار شدن آردین می شود و ما همواره این دو را از هم جدا می نماییم. ...
12 مرداد 1395

آباشی آوینا خانم و عقاب تیزچنگ خانه ما

آوینا خانونم به آباشی(آب بازی)خیلی علاقه دارد حالا این آب بازی ممکن است در حمام خانه،دریا و حتی برکه کوچک باشد که امکان گند زدن هر جایی را دارد.آوینا به بازی سرسره و تاب هم علاقه وافری از خودش نشان می دهد. اما آقا آردین نمونه یک چرچیل ایرانی است که در اکثر اوقات در حال گریه کردن است.علت گریه :چرا شما وسایل بازی من را فراهم نمی کنید؟این وسایل بازی کردن ممکن است از قراردادن وسایل در دهانش تا کشتی و زدن سرپنجه های حریف(خصوصا سر پنجه های باباش)تلرانس داشته باشد. عقاب یکی دیگر از صفات این اعجوبه ایرانی است،علت نام گذاری عقاب تیز چنگی این مرد در عرصه های هدف یابی،حمله و تخریب هدف مورد نظر است که ویژگی منحصر بفردی برای این فرد ایجاد...
3 مرداد 1395
1