آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

آردین کو

وقتی می رسم خونه بچه ها سر از پا نمی شناسند چون وسیله بازیشون از راه می رسد.در این بین آردین حتی اجازه نشستن به من رو نمی دهد و می گوید یالله زود باش با من بازی کن. و وقتی هم می خواهم بشین اجازه نشستن به من را نمی دهد.اما من مشتقانه مثل یه بسته شاد در اختیار بچه ها هستم.آردین کو...... این بازی که آردین به شدت بهش علاقه داره .در این بازی من مثلا آردین رو پیدا نمی کنم و آردین هم در حال قایم موشک بازی با من از این ور اتاق به اون ور حرکت می کند از آوینا می پرسم آردین کو و آوینا با اون صدای نازش می گه آردین؟؟؟ و بعد در حالی که نا امید از یافتن آردین می شم آردین با سرعت به پای من ضربه می زند و من نیم متر به هوا میپرم که یعنی از این بابت خیلی تر...
20 آذر 1395

آردین کمک پدر

شبها که می رسم خونه تقریبا ساعت 8.5 شب است و این هنگام باید آشغالهای منزل را بیرون قرار دهم،اما این کار بدون کمک آردین امکان پذیر نیست چون آشغالها در برخی از مواقع خیلی سنگین است  و نیاز به یک مرد قوی پنجه مثل آردین است او هم با من زباله ها را همراهی می کند تا جلوی درب منزل ببریم. بعد از آن هم برای خودش برای این کار پسندیده دست می زند.این شبهای آوینا هم در حمام می گذرد و از پدرش می خواهد تا او را به حمام ببرد در این راه آردین هم شلوار خویش را به پایین می کشد که یعنی من هم می خواهم به حمام بروم. شستشوی آردین هم یکی از سرگرمی های آوینا خانوم تبدیل شده است که نهایت این ماجرا گریه آردین است و معنا و مفهوم آن  این است که من دیگه می ...
7 آذر 1395

از کوزه همان برون تراود که در اوست

یادم می آید وقتی کوچک بودم ادای کلیه بازیگران را بهتر از خودشان در می آوردم  وضعیت در دانشگاه هم به همین صورت بود و ادای همه استاد ها رو در می آوردم ،همین وضعیت هم در مورد مادر بچه ها هم صدق می کند همین الان مادرتون ادای پدر من را بهتر از من در می آوردريالبه نوعی مادرتون دیگه رو دست من زده است و ادای همه رو در می آوره(البته برای شاد بودن و خندیدن) حالا همین وضعیت در مورد آوینا خانم ایجاد شده است همه کارهایی که ما انجام می دهیم او هم مثل طوطی تقلید می کند وقتی من نماز می خوانم باید یه سجاده بغلم بزارم تا آوینا خانم نمازش رو بخونه هر چیزی که باهاش می کنیم مثل یه مادر می خواد برای آردین انجام بدهد مثلا هر وقت که آردین گریه می کند بغلش م...
3 آذر 1395
1