آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 29 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

سال 97 و اتفاقات و ماجراهای سفر نوروزی

سال 97 و سالگرد چهارمین سال تولد آوینا و آردین با اتفاقات ریز و درشتی برای ما بود که برای هر کدام از بچه ها به قرار زیر است: آردین:هنوز بابا مامان بله نه و من را می گوید و قادر به تکلم کامل نمی باشد قرار است دکتر جهت معالجه ببریم.شیطنت های بسیار و بهم ریختن های زیاد آن مارا کلافه کرده است با وجود آنکه صحبت نمی کند اما ما متوجه تمام کلماتش می شویم. آوینا:ناز و عشوه و بهونه گیریهاش خصوصا وقتی خوابش بگیرد دیوانه کننده شده است به لباس عروس و جورابهای کوچک طوری علاقه دارد به رنگ صورتی خیلی علاقه دارد و می گوید به من نگویید آوینا خانوم به  من بگویید عروس خانوم.
15 فروردين 1397
1