آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 10 ماه و 15 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

آردین و آوینا آماده برگزاری عید نوروز

آقا پسر و دختر خانم قصه ما در حال آماده برگزاری جشن پنجمین سالگرد تولدشان هستند ،ما تصمیم گرفتیم امسال تولدشان را در مهدکودکشان برگزار کنیم اما آردین در ادامه تمرینات کار درمانی به لغاتی همچون عینک😎 و پنیر دست👏 یافته اما آوینا خانم چند روز پیش به اردو در سرزمین نی نی کوتاه(لی لی پوتها) آشپزی🎂 می کنه و آردین هم در سرزمین لی لی پوتها مثل هر زمان دیگر رانندگی🚒 رو به هر کار دیگر ترجیح می دهد.😉
24 اسفند 1397

تغییر در نقاشی آوینا و آردیم قلم به دست

همانطور که قبلا گفته بودم آوینا دنبال نقاشی های صورت بود و چیزی غیر از نقاشی های سر و صورت رو نمی کشید الان گل و خورشید هم خیلی زیبا نی کشد اما آردین دست و پای قالبش رو شناخت والان با دست راستش خط های مفهومی می کشه و با پای راستش با باباش فوتبال بازی می کنذ.
9 اسفند 1397
1