آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 10 ماه و 15 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

آردینآوینا در اردبیل

ما یه چند روز است در اردبیل هستیم و دو قلو ها تا توانستند بازی کردند و شر ریختند ما در سرعین آردین👦 رو آب گرم بردم و مامانش آوینا 👧رو،آردین تا تونست سرش رو زیر آب برد🤭 و آب خورد،هنوز به این دید نرسیده که نباید سرش😀 رو زیر آب ببره! بعد از اون هم بچه ها رو بردیم دریاچه شورابیل کلی لذت بردند.آردین سوار ماشین اتوبوس شد و تا تونست دست زد رقصید.   ...
31 مرداد 1398

صندلی تنهایی ترسناکترین محل بچه ها

سختی کار ما بچه ها گفتنی نیست دیدنی است چون بعضی وقت شیطنت این بچه ها واقعا اذیت کننده است 🤕 مثلاً نیم ساعت پیش خونه رو تمیز کردم اما مجدد الان آردین نیم ساعتی مجدد خونه و کثیف کرده است😂 به همین خاطر ما برای اینکه بتونم چند لحظه آرامش داشته باشیم و تنبیه کنیم بچه ها را اون رو تو صندلی تنهایی قرار می دهیم.😭 آردین اصلا اینکار رو دوست ندارم و به شدت ناراحت میشه.   ...
27 مرداد 1398

آوینا شب ها نمی خوابه

الان ساعت ۴ صبحه و من نخوابیدم چون آوینا تازه ساعت ۲ خوابیده و به من همش گفت می خواهم برم دستشویی یا من شیر کاکائو می خواهم منو بی خواب کرده😴 خودش خوابیده است. خیلی وقتها این کار رو انجام می ده و من نمی دونم چیکارش باید بکنم.😤
27 مرداد 1398

آوینا خاله سوسکه می شود نقاشی های زیبای پدر و دختر

آوینا باز گفت بریم حموم تا با نقاشی های رنگ انگشتی نقاشی بکشه بابا با آوینا و آردین رفت تو حموم که با رنگ انگشتی نقاشی کنه اولش بابا یه خونه کشید که آوینا داخلش رو رنگ کرد بعد بابا کوه کشید و خورشید آوینا هم داخلش رو رنگ کرد سبزه ها رو رنگ کرد. بعدش آوینا و آردین ودرخت و رود و پل کشید که آوینا هم کمکش .کرد.نقاشی قشنگی شد. بعدش آوینا همه رو پاک کرد. بعد آوینا اومد تو اتاق نقاشی کاغذ ی بکشه اما  بعد گفت می خواهم خاله سوسکه بشم خودشم  رنگ کرد.   ...
26 مرداد 1398

عکس العمل آوینا بعد از خوردن عرق نعنا

وقتی اومدم خونه آوینا گفت تشنمه من بهش آب دادم آوینا عرق نعنا را دید گفت بابا این چیه؟🤔 گفتم بهش عرق نعناع آوینا فکر کرد چه چیزی هست،گفت بابا به من می دی .من یکم براش ریختم،آوینا وقتی خورد از مزه اون شگفت زده شد و این حرکت رو از خودش نشون داد.🤭   ...
26 مرداد 1398

سوره اسرا جهت حرف زدن آردین

امام صادق علیه السلام فرمودند اگر سوره اسرا را در اول صبح و بر روی آب بخوانید و در طول روز به طفل بدهید گشایش در صحبت کردن او ایجاد می شود.🎼 به همین خاطر اول صبح من بعد از نماز صبح حدود یکساعت این سوره را بر آب و شیر بچه ها می خونم 👧👦تا آن شالله گشایش تو صحبت کردن آردین ایجاد بشود.🤗   ...
26 مرداد 1398

نقاشی آردین و آوینا در حموم و بلبشو برنامه جدید مورد علاقه دو قلوها

امروز بچه ها رو بردم حموم نقاشی با رنگ انگشتی بکشند.🤗 آردین با دستهای کوچیکش می گرفت می زد رو دیوار. اما آوینا گل و گلدون گیلاس دوست داشت بکشه.   بعدش دو تایید همه دیوار رو شستند.از حموم که اومدند بیرون برنامه جدید عروسکی بلبشو شروع شد و و تایید میخ تلویزیون شدند.   ...
25 مرداد 1398