آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 23 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

آردین باندپیچی و آوینا تسبیح به دست

امروز آردین دیگر خیلی شیطونی کرد اینقدر شیطونی کرد و در یخچال را باز کرد که یخچال خراب شد و دیگر سرما نمی دهد،من هم دیدم دیگر از پسش بر نمی آیم با آوینا گفتیم بیا به بازی جدید انجام دهیم به همین خاطر آردین رو گرفتیم با لحافها بافتیمش.... اولش فکر کرد بازی‌ هست و خوشحال و خندان بود اما وقتی فهمید نه دیگر خبری از بازی نیست داد و بیداد می کرد که من را نجات دهید... اما آوینا خانوم ما هم دیدم تسبیح رو برداشته و بهش می گم چیکار می کنی گفت بابا بزار برای کرونا صلوات بفرستم....   ...
14 فروردين 1399

می رسد بوی بهار عاشقی....

همیشه پانزده شعبان برای من نوید فصل عاشقی هست چون از یک طرف بوی عطر صمیمی یوسف گم گشته در تمام شهر می پیچد و دعای فرج در گوشم طنین انداز می شود و از طرف دیگر نوید یک ماه رمضان دیگر می دهد و دل عاشقم را برای شب های قدر فراخوان می دهد،همیشه شب قدر ها که یکی یکی سپری می شود به خودم مژده شب قدر دیگر را می دهم و هر بار که بیست و سوم تمام می شود با دلتنگی زیاد با خودم می گویم یعنی سال دیگر هم هستم که ماه رمضان دیگر را تجربه کنم!؟؟! من در خانواده کاملا غیر مذهبی بزرگ شدم ،نه اینکه در خانواده بی بند و بار باشم،طوریکه می دانم پدر و مادرم برای ریال ریالی که سر سفره خانواده می آوردند زحمت کشیدند و پدر وومادرم یکبار هم از اصول زندگی درست تخطی نکرد،ام...
14 فروردين 1399