آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه و 6 روز سن دارد

پسری مقدس و پاک همنام محمد(ص) و دختری پاک و مطهر همنام فاطمه(س)

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 99
امتیاز جذابیت: 8,331
130 دنبال کنندگان
737 پسندها
944 نظرات
158 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 25
امتیاز جذابیت: 17,822
121 دنبال کنندگان
2,182 پسندها
2,033 نظرات
331 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ