آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,440
امتیاز جذابیت: 948
18 دنبال کنندگان
85 پسندها
24 نظرات
115 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 180
امتیاز جذابیت: 6,299
38 دنبال کنندگان
760 پسندها
786 نظرات
167 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,510
امتیاز جذابیت: 864
14 دنبال کنندگان
66 پسندها
104 نظرات
46 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 504
امتیاز جذابیت: 3,220
45 دنبال کنندگان
365 پسندها
198 نظرات
99 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 661
امتیاز جذابیت: 2,560
23 دنبال کنندگان
267 پسندها
311 نظرات
143 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,411
امتیاز جذابیت: 998
23 دنبال کنندگان
79 پسندها
51 نظرات
41 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,347
امتیاز جذابیت: 1,082
35 دنبال کنندگان
57 پسندها
46 نظرات
5 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ