آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 5 ماه و 29 روز سن داره

پسری مقدس و پاک همنام محمد(ص) و دختری پاک و مطهر همنام فاطمه(س)

آوینا خانم چادر به سر آقا آردین عینک به چشم

1396/10/28 19:43
نویسنده : آرش
178 بازدید
اشتراک گذاری

از اتفاقات جالب این چند روزه نماز خوندن آوینا خانم است که باعث شده است که من دوربین به دست به دنبالش باشم تا چادری به سر کند و من هم عکس ازش بگیرم آقا آردین هم عینک نمره 1.5 گرفته که باید عینک رو تحمل کنه.آقا آردین هنوز هم حرف نمی زنه همه چیزها را با ایما و اشاره بیان می کند اما آوینا خانم معلم اخلاق هم شده چون می گوید مامان ای کثافت نه چرکولک.همچنین آقا آردین همش در حال شر ریختن در خانه ما هست و در خانه روزی نیست که چیزی را نشکند و بابت این قضیه بارها تنبیه شده است.

 

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)