آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 5 ماه و 29 روز سن داره

پسری مقدس و پاک همنام محمد(ص) و دختری پاک و مطهر همنام فاطمه(س)

آوینا خاله سوسکه می شود نقاشی های زیبای پدر و دختر

1398/5/26 21:53
نویسنده : آرش
36 بازدید
اشتراک گذاری

آوینا باز گفت بریم حموم تا با نقاشی های رنگ انگشتی نقاشی بکشه بابا با آوینا و آردین رفت تو حموم که با رنگ انگشتی نقاشی کنه اولش بابا یه خونه کشید که آوینا داخلش رو رنگ کرد بعد بابا کوه کشید و خورشید آوینا هم داخلش رو رنگ کرد سبزه ها رو رنگ کرد.

بعدش آوینا و آردین ودرخت و رود و پل کشید که آوینا هم کمکش .کرد.نقاشی قشنگی شد.

بعدش آوینا همه رو پاک کرد.

بعد آوینا اومد تو اتاق نقاشی کاغذ ی بکشه اما  بعد گفت می خواهم خاله سوسکه بشم خودشم  رنگ کرد.

 

پسندها (1)

نظرات (0)