آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 7 ماه و 23 روز سن داره

پسری مقدس و پاک همنام محمد(ص) و دختری پاک و مطهر همنام فاطمه(س)

آردین در شهروند آوینا در خانه

1398/8/5 12:01
نویسنده : آرش
55 بازدید
اشتراک گذاری

امروز آردین صبح زود بلند شد و ناچار شدم زود ببرمش خرید ،تو شهروند باشی و ماشین سواری نکنی؟

وقتی ماشین رو دید دوان دوان به سمت ماشین رفت!! به طوری که افتاد پسرم!! اما مجدد بلند شد و رفت سراغ ماشین!

اما تو شهروند تمام مدت درحال رانندگی بود و بعد رانندگی حتی بعد خریدمون از ماشین جدا نمی شد!

به زور از ماشین پا شد!

اما وقتی  خونه اومدیم آوینا بیدار شده بود و در حال چسبوندن پرچم امام حسین بر روی دیوار!

 

پسندها (4)

نظرات (0)